Background

The Boy Behind The Door

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
202010800h 0m21

در فیلم پسری پشت در : درباره پسری به نام «بابی» و بهترین دوستش «کوین» است که ربوده شده و به خانه ای دور افتاده و عجیب در وسط ناکجا آباد برده می شوند. در این میان بابی موفق به فرار می شود، ولی زمانی که فریادهای کوین را برای کمک می شنود، می فهمد که نمی تواند بهترین دوست خود را به تنهایی در این خانه ترسناک رها کرده و فرار کند…

ژانر : وحشتناک

کارگردان : David Charbonier, Justin Powell

بازیگران : Alfredo Tavares, Anna B. Shaffer, Ezra Dewey, Kristin Bauer, Lonnie Chavis, Micah A. Hauptman, Rich Ceraulo Ko, Scott Michael Foster